Programme 2020

PRIMERA PROVA (màxima durada d'aquesta prova: 20 minuts)
Estudi
SEGONA PROVA (durada màxima d'aquesta prova: 40 minuts)
Obra contemporània (composta a partir de 1995)
Obra romàntica
Obra d'un compositor nascut a partir de 1860 (inclòs)
SEMIFINAL (durada màxima d'aquesta prova: 50 minuts)
Obra espanyola
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Final

Li recordem al concursant que aquest programa no podrà ser modificat després del 10 de desembre de 2019.


 
De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, l'informem de que les dades de contacte que es facin servir per a aquest formulari poden ser inclosos en un fitxer adequadament inscrit  al RGPD amb la finalitat de possibilitar les comunicacions a través del correu electrònic del Concurs Maria Canals amb els diferents contactes que aquesta entitat manté per a l'exercici de la seva activitat (com clients, associats, proveïdors).

Se l'informa que vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per a la qual cosa haurà de dirigir-se a: Concurs Maria Canals,  carrer Palau de la Música 4-6, 08003, Barcelona tot adjuntant una acreditació de la seva identitat.

El Concurs Maria Canals es compromet a observar l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.