Application 2020


Sota cap circumstància aquest programa podrà canviar-se després de la data límit d'inscripció (dilluns 10 de desembre de 2018)


De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, l'informem de que les dades de contacte que es facin servir per a aquest formulari poden ser inclosos en un fitxer adequadament inscrit  al RGPD amb la finalitat de possibilitar les comunicacions a través del correu electrònic del Concurs Maria Canals amb els diferents contactes que aquesta entitat manté per a l'exercici de la seva activitat (com clients, associats, proveïdors).


Se l'informa que vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per a la qual cosa haurà de dirigir-se a: Concurs Maria Canals,  carrer Palau de la Música 4-6, 08003, Barcelona tot adjuntant una acreditació de la seva identitat.

 
El Concurs Maria Canals es compromet a observar l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.