Presentació "Tu hi toques"L’associació del Concurs organitza diverses activitats per reivindicar i promoure la universalització de la pràctica universal, que s’articulen en el marc del projecte “Tu hi toques?”.  Les activitats principals d’aquest projecte són:

  • Manifest “Un país que hi toca”: reivindiquem, a través d’un manifest redactat per l’ etnomusicòleg Jaume Ayats,  la pràctica musical com un dret universal
  • “La galeria dels tocats”: demanem a qualsevol persona que toqui el piano, que pengi un vídeo seu tocant el piano, sigui quin sigui el seu nivell i la seva edat.
  • Premis ¿Tu hi toques?: oferim invitacions i premis a tots els estudiants i pianistes amateurs que pengin el seu vídeo tocant.
  • Experiències Maria Canals: oferim experiències estimulants singulars i úniques amb el piano, a tots els estudiants i pianistes amateurs que pengin el seu vídeo tocant

ASSOCIACIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL

DE MÚSICA MARIA CANALS DE BARCELONA

C/ PALAU DE LA MÚSICA, 4-6, 0803 BARCELONA

T +34 932 957 251

INFO@MARIACANALS.ORG

WWW.MARIACANALS.ORG

EL CONCURS DE MARIA CANALS ÉS MEMBRE DE WFMIC I G.A.A.