Fes un donatiu

Els donatius ens són de gran ajuda. D’una banda, per contribuir a fer possible que el Concurs pugui tenir lloc cada any, com ha estat en els darrers 65 anys, però també per ajudar en el desenvolupament de les carreres dels nostres concursants i els guardonats.

A banda, tot el nostre projecte divulgatiu, educatiu i social, l’OFF Concurs, se’n pot veure molt beneficiat ja que amb una petita contribució potser podem engegar noves línies d’acció per acostar la pràctica musical i, en especial, del piano, a tothom.

Escriu-nos a info@mariacanals.cat.


Vull fer una aportació econòmica anual


L’associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals és una entitat declarada d’Utilitat Pública pel Ministerio del Interior. En el marc de l'Article 24 de la Llei 49/2002 , qualsevol aportació econòmica a l’associació té una desgravació del 30% en les aportacions de les persones físiques, i d’un 35% en les aportacions de les persones jurídiques.

Les persones que fan aportacions econòmiques anuals, són considerades membres del Patronat del Concurs:

els Patrons que fan donacions anuals superiors a 300€, reben invitacions preferents per a les proves del Concurs i el seu nom consta al programa general.
els Patrons d’Honor són les persones i entitats del Patronat que col·laboren amb una aportació anual de 1000€ o superior. A més de rebre invitacions preferents per a les proves del Concurs, participen dels actes socials del Concurs i consten com a Patrons d’Honor al programa general.


Em vull fer patró

ASSOCIACIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL

DE MÚSICA MARIA CANALS DE BARCELONA

C/ PALAU DE LA MÚSICA, 4-6, 0803 BARCELONA

T +34 932 957 251

INFO@MARIACANALS.ORG

WWW.MARIACANALS.ORG

EL CONCURS DE MARIA CANALS ÉS MEMBRE DE WFMIC I G.A.A.