Projecte Social "Em toca!"

Impulsat i organitzat conjuntament amb la Fundació Jesús Serra des de fa 4 anys, és el projecte amb més vocació social. Ofereix l’oportunitat de conèixer i aprendre a tocar el piano a nens i nenes que viuen en barris amb un alt percentatge de vulnerabilitat social. Està adreçat a nens i nenes de 6 i 7 anys que puguin estudiar piano tot l’any de forma gratuïta i es desenvolupa a Barcelona (Ciutat Meridiana i La Verneda), Madrid (Distrito de Usera) i Sevilla (barrio de la Macarena).

A principi de curs, el concurs col·loca pianos de cua en aquests barris, i totes les escoles els visiten amb els nens i nenes de 6 anys (primer de primària), on reben una sessió d'introducció a l’instrument, i tots el poden tocar. Cada escola del barri, per a cada grup classe, pot proposar un alumne que sobresurti pel seu talent, motivació, dificultats econòmiques i implicació familiar, que serà el que rebrà la beca de com a mínim 2 anys.

A final del curs, tots els estudiants becats ofereixen un concert al seu barri, obert a les famílies i als veïns, i participen en un acte solemne d'entrega de beques. Durant el curs, a Barcelona, els nens i nenes becats toquen els pianos de cua al Passeig de Gràcia, i fan un recital al Petit Palau amb el mateix piano del concurs que toquen els concursants.

ASSOCIACIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL

DE MÚSICA MARIA CANALS DE BARCELONA

C/ PALAU DE LA MÚSICA, 4-6, 0803 BARCELONA

T +34 932 957 251

INFO@MARIACANALS.ORG

WWW.MARIACANALS.ORG

EL CONCURS DE MARIA CANALS ÉS MEMBRE DE WFMIC I G.A.A.