Pròxima Edició


La 66a edició del Concurs Internacional de Música Maria Canals 2020, branca piano, se celebrarà del 22 de març al 2 d’abril de 2020. La convocatòria dels concursants el primer dia serà el dia 22 de març al matí. La prova final del concurs serà el dia 1 d'abril al Palau de la Música Catalana.

Fundat l’any 1954, és el degà dels concursos de música a Espanya, i membre de la Federació Mundial des de l’any 1958.

Consulta els Reglaments del Concurs anterior (2018):

  

ASSOCIACIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL

DE MÚSICA MARIA CANALS DE BARCELONA

C/ PALAU DE LA MÚSICA, 4-6, 0803 BARCELONA

T +34 932 957 251

INFO@MARIACANALS.ORG

WWW.MARIACANALS.ORG

EL CONCURS DE MARIA CANALS ÉS MEMBRE DE WFMIC I G.A.A.