Programa

Nom
Cognom
Correu electrònic
País
Primera Prova (màxima durada d'aquesta prova: 20 minuts)
Preludi i Fuga - Bach - núm.
vol.
Sonata - Beethoven - núm.
num
Estudi
Autor
Títol
Segona Prova (durada màxima d'aquesta prova: 40 minuts)
Obra contemporània
Autor
Títol
Obra romàntica
Autor
Títol
Obra
Autor
Títol
Semifinal (durada màxima d'aquesta prova: 50 minuts)
Obra espanyola
Autor
Títol
Obra 2
Autor
Títol
Obra 3
Autor
Títol
Obra 4
Autor
Títol
Obra 5
Autor
Títol
Obra 6
Autor
Títol
Obra 7
Autor
Títol
Obra 8
Autor
Títol
Final
Autor
Títol

Li recordem al concursant que aquest programa no podrà ser modificat després del divendres 17 de gener de 2017.

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, l'informem de que les dades de contacte que es facin servir per a aquest formulari poden ser inclosos en un fitxer adequadament inscrit  al RGPD amb la finalitat de possibilitar les comunicacions a través del correu electrònic del Concurs Maria Canals amb els diferents contactes que aquesta entitat manté per a l'exercici de la seva activitat (com clients, associats, proveïdors).

Se l'informa que vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per a la qual cosa haurà de dirigir-se a: Concurs Maria Canals,  carrer Palau de la Música 4-6, 08003, Barcelona tot adjuntant una acreditació de la seva identitat.

El Concurs Maria Canals es compromet a observar l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Do you agree with allowing the Maria Canals Competition getting your data according to the legal terms of the Spanish Data Protection Law number 15/1999?
Control Antispam


ASSOCIACIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL

DE MÚSICA MARIA CANALS DE BARCELONA

C/ PALAU DE LA MÚSICA, 4-6, 0803 BARCELONA

T +34 932 957 251

INFO@MARIACANALS.ORG

WWW.MARIACANALS.ORG

EL CONCURS DE MARIA CANALS ÉS MEMBRE DE WFMIC I G.A.A.